Directory Category: Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
HONG DUC HOSPITAL
Address in Vietnamese:
2 Đường Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Address in English:
2 Thong Nhat Street, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Thong Nhat Hospital
Address in Vietnamese:
01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Address in English:
1 Ly Thuong Kiet Street, Ward 7, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Tax identification code:
0301261735
Long Business Description:
Bệnh viện Thống Nhất là một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, với tên gọi ban đầu là Bệnh viện Vì Dân

Bệnh viện Vì Dân được xây dựng do bà Nguyễn Thị Mai Anh (phu nhân tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu) vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia… Bệnh viện Vì Dân ngày xưa là bệnh viện tư nhân, nhưng được điều hành như bệnh viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở Bệnh viện, người dân vào khám chữa được miễn phí hoàn toàn.

Sau năm 1975, bệnh viện Vì Dân đổi tên thành Quân y viện Thống Nhất, trực thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng Việt Nam.Từ ngày 11 tháng 5 năm 1978, bệnh viện này được Bộ Y tế Việt Nam quản lý và mang tên gọi như hiện nay.

Bệnh viện Thống Nhất có quy mô ban đầu là 400 giường, sau đó đã mở và phát triển hơn 1.000 giường, trở thành một trung tâm lão khoa lớn nhất Việt Nam. Bệnh viện đã phát triển được hầu hết các chuyên khoa nội và ngoại theo hướng chuyên sâu.
Business license No.:
617/BYT/QĐ
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Ho Chi Minh City Express Customs Branch
Address in Vietnamese:
6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Address in English:
6 Thang Long Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Long Business Description:
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh được quy định tại các Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/06/2010 và 896/QĐ-TCHQ ngày 02/05/2012 của Tổng cục Hải quan , Quyết định số 633 và 634/QĐ-HQHCM ngày 07/06/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, cụ thể :

1.Vị trí và chức năng:
Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chi Minh, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh qua đường chuyển phát nhanh và bưu điện quốc tế ; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.

2.Nhiệm vụ và Quyền hạn:
Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan.
Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
3. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
4. Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan.
5. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Hải quan.
6. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh và của Tổng cục Hải quan.
7. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục Hải quan được pháp luật quy định.
9. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.
10. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
12. Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
13. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh.
14. Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục Hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh và Tổng cục Hải quan.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM giao.
3.Cơ cấu tổ chức:
Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh gồm các Đội, Tổ công tác sau:
Đội Tổng hợp;
Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 1;
Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 2;
Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 3;
Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 4;
Đội Giám sát;
Tổ Kiểm sóat Hải quan;
Tổ Kiểm sóat phòng chống ma túy.
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
ALIBABA LAW FIRM JOINT STOCK COMPANY
Name (abbreviated form):
ALIBABA LAW FIRM
Address in Vietnamese:
321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
321 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0314500620 – Ngày bắt đầu thành lập: 06/07/2017
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
6619 (Chính)
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, quản trị doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán, kiểm toán, kế toán).
7310
Quảng cáo
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động phiên dịch, dịch thuật.
8211
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: kinh doanh bất động sản
Business license No.:
0314500620 – Ngày bắt đầu thành lập: 06/07/2017
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
LIEN THANH VIET NAM MECHANICAL ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY
Name (abbreviated form):
LITHAVN
Address in Vietnamese:
Số 514 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
514 Tran Van Giau, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0305707844 – Ngày bắt đầu thành lập: 13/05/2008
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Gia công, sản xuất vật tư-linh kiện-thiết bị ngành tin học
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán vật tư-linh kiện-thiết bị ngành cơ khí, điện, điện tử, viễn thông
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán vật tư-linh kiện-thiết bị ngành tin học; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và linh kiện
3700
Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
2511
Sản xuất các cấu kiện kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy; Bán buôn hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời, năng lượng gió
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
1410
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may đan và không gia công hàng qua sử dụng tại trụ sở)
4931
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: Môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: Trang trí nội thất
4100
Xây dựng nhà các loại
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
4311
Phá dỡ
chi tiết: Phá dỡ công trình
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm).
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
( không hoạt động tại trụ sở)
8129
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
(trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
chi tiết: bảo hành, bảo trì: thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, máy công nghiệp – nông nghiệp, văn phòng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
3314
Sửa chữa thiết bị điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị điện-điện tử-điện công nghiệp, máy công cụ, máy móc cơ điện công nghiệp, mô tơ điện, hộp giảm tốc (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp tủ, bảng điện, các sản phẩm cơ khí, điện tử và máy móc cơ điện công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện và không sản xuất tại trụ sở).
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn lắp đặt hệ thống pin, điện thu nạp năng lượng mặt trời, năng lượng gió
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện); Bán buôn máy thu nạp năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời; Pin năng lượng mặt trời; Bán buôn Pin năng lượng gió; Bán buôn máy dụng cụ, máy móc cơ điện công nghiệp, mô tơ điện, hộp giảm tốc
4321
Lắp đặt hệ thống điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp , công trình giao thông , công trình thủy lợi; Thi công và lắp đặt máy thu nạp năng lượng mặt trời, Pin năng lượng mặt trời; Thi công và lắp đặt máy thu nạp năng lượng gió, Pin năng lượng gió (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng-công nghiệp. Thiết kế điện công trình đường dây và trạm. thiết kế, tư vấn hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp đến 35KV
4290 (Chính)
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình điện – điện tử – viễn thông – tin học. Xây dựng, sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; xây dựng các công trình cấp – thoát nước – xử lý môi trường; thi công các công trình điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV
2790
Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Gia công, sản xuất vật tư-linh kiện-thiết bị ngành cơ khí, điện, điện tử, viễn thông (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)
Business license No.:
0305707844 – Ngày bắt đầu thành lập: 13/05/2008
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
PHANO PHARMACEUTICAL CORPORATION
Name (abbreviated form):
PHANO PHARMACY CORP
Address in Vietnamese:
9 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
9 Ho Bieu Chanh Street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0304860663 – Incorporation date:06/03/2007
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: bán lẻ nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: kinh doanh bất động sản
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: – Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc – Bán buôn dụng cụ y tế – Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Bán buôn túi y tế các loại – Bán buôn tủ y tế các loại
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo thương mại.
4633
Bán buôn đồ uống
chi tiết: bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng
4772 (Chính)
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình. Bán lẻ thuốc. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
2100
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc (trừ sản xuất hóa chất)
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa; Bán lẻ thực phẩm chức năng (Thực hiện đúng theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND, ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch nông sản thực phẩm trên địa bàn TP.HCM)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tủ y tế
4771
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ ba lô, túi y tế
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bảng hiệu mica, decal, túi nilon
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: – Đại lý bán hàng hóa – Môi giới mua bán hàng hóa
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm
Business license No.:
0304860663 – Incorporation date:06/03/2007
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
BMT CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Address in Vietnamese:
36 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
36 Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0301449021 (22/03/1993)
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4661
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG).
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Khảo sát địa hình xây dựng công trình. Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ). Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
8710
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
chi tiết: dịch vụ nuôi dưỡng, nghỉ dưỡng (trừ khám chữa bệnh)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: bán buôn nhựa đường
7710
Cho thuê xe có động cơ
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Đại lý vận tải; Môi giới vận tải
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
4100
Xây dựng nhà các loại
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
0121
Trồng cây ăn quả
0122
Trồng cây lấy quả chứa dầu
0123
Trồng cây điều
0125
Trồng cây cao su
0126
Trồng cây cà phê
0128
Trồng cây gia vị, cây dược liệu
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
(Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa)
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tiếp thị, giới thiệu mua bán hàng hoá, hàng tiêu dùng
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi.
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây dựng hệ thống chiếu sáng
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Xây dựng hệ thống cấp thoát nước
5222
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy. Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu. Hoạt động của tàu, xà lan, lash, hoạt động cứu hộ
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5224
Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng sông
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản)
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lắp mặt bằng
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp; trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ; trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa
0240
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
0321
Nuôi trồng thuỷ sản biển
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
0323
Sản xuất giống thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở)
3811
Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)
0124
Trồng cây hồ tiêu
3821
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)
3830
Tái chế phế liệu
(không hoạt động tại trụ sở)
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên; Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghiệp; Nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực học thuật, tính ưu thế trong khoa học và kỹ thuật tự nhiên; Nghiên cứu ứng dụng phát triển về lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi, sản phẩm mới, vật liệu mới.
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
2395 (Chính)
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng (không hoạt động tại trụ sở)
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công nghiệp – xây dựng dân dụng
0111
Trồng lúa
0112
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113
Trồng cây lấy củ có chất bột
0118
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
0119
Trồng cây hàng năm khác
0129
Trồng cây lâu năm khác
0130
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Business license No.:
0301449021 (22/03/1993)
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
HOA SEN DAT CORPORATION
Name (abbreviated form):
HOA SEN DAT CORP
Address in Vietnamese:
331/70/47 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
331/70/47 Phan Huy Ich Street, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0314188673 (06/01/2017)
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2023 (Chính)
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở)
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở) (không tồn trữ hóa chất)
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: đại lý bán vé máy bay
7310
Quảng cáo
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)
8292
Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).
Business license No.:
0314188673 (06/01/2017)
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
HIM LAM LAND TRADING CORPORATION
Name (abbreviated form):
HIMLAM LAND CORP.
Address in Vietnamese:
152/1A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
152/1A Nguyen Van Thuong Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0305747212 (14/01/2008)
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mô hình, sa bàn nhà, mô hình căn hộ chung cư bằng mica, giấy, plastic (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ giữ xe ô tô, xe gắn máy, xe đạp
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện (không hoạt động tại trụ sở).
3520
Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
(không hoạt động tại trụ sở).
4661
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) (không hoạt động tại trụ sở).
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế trang website.
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật).
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Lập dự án đầu tư; Quản lý dự án; Lập dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Thẩm tra tổng dự toán; Thẩm tra dự án.
3700
Thoát nước và xử lý nước thải
(không hoạt động tại trụ sở).
3811
Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở).
3812
Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở).
3821
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở).
3822
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở).
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn nước uống đóng chai
7420
Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Quay phim quảng cáo (trừ sản xuất phim)
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, trung tâm thương mại.
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý); Dịch vụ định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ tiếp thị. Quảng cáo thương mại.
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại.
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không kinh doanh khách sạn tại trụ sở).
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.
8129
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Khai thác nước.
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
9311
Hoạt động của các cơ sở thể thao
(trừ hoạt động của các sàn nhảy)
9321
Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
(không hoạt động tại trụ sở).
Business license No.:
0305747212 (14/01/2008)
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
PHU NHUAN TECHNICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Name (abbreviated form):
PN-TECHCONS JSC
Address in Vietnamese:
Lầu 2 Lô C Cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
2nd Floor, Block C, Pntechcons Building, 48 Hoa Su, Ward 7, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0300428854 (19/09/2005)
Long Business Description:
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thi công công trình hạ tầng (đường, hệ thống thoát nước). Xử lý nền móng công trình. Thi công ép cọc. Xây dựng công trình giao thông.
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội – ngoại thất công trình. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Lập dự án đầu tư. Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật. Đo vẽ bản đồ. Lập dự toán, tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp. Kiểm định các công trình xây dựng. Tư vấn đấu thầu. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế và tổng dư toán. Quản lý dự án. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: Kinh doanh nhà. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp. kinh doanh khu thương mại (không kinh doanh tại trụ sở). Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: Trang trí nội ngoại thất.
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở).
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: kinh doanh vật liệu xây dựng. Mua bán vật liệu trang trí nội ngoại thất và các cấu kiện bê tông đúc sẵn, các cấu kiện kết cấu thép, cửa các loại.
4312
Chuẩn bị mặt bằng
chi tiết: San lấp mặt bằng
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết: Lắp ghép kết cấu thép, khung nhà tiền chế (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện, tái chế phế thải).
9321
Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
chi tiết: Kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở) ,
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
chi tiết: kinh doanh khu nghỉ dưỡng (trừ khám chữa bệnh), Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý chung cư. Sàn giao dịch bất động sản.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: mua bán máy móc thiết bị, công cụ ngành xây dựng.
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị, công cụ ngành xây dựng.
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
chi tiết: kinh doanh nhà hàng ăn uống (không hoạt động tại trụ sở)
1622
Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)
2410
Sản xuất sắt, thép, gang
(không hoạt động tại trụ sở)
2511
Sản xuất các cấu kiện kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)
3311
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
3700
Thoát nước và xử lý nước thải
(không hoạt động tại trụ sở)
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4311
Phá dỡ
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy – hải sản))
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
5224
Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
8121
Vệ sinh chung nhà cửa
8130
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
chi tiết: Dịch vụ giữ xe.
9312
Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
chi tiết: thể dục thể hình.
9522
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
9620
Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da tại trụ sở)
9700
Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
Business license No.:
0300428854 (19/09/2005)
Provinces/Nation:
Scroll to Top