Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức
Business Name in English:
HONG DUC HOSPITAL
Address in Vietnamese:
2 Đường Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Address in English:
2 Thong Nhat Street, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top