CÔNG TY CỔ PHẦN ALIBABA LAW FIRM – 0314500620

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY CỔ PHẦN ALIBABA LAW FIRM – 0314500620
Business Name in English:
ALIBABA LAW FIRM JOINT STOCK COMPANY
Name (abbreviated form):
ALIBABA LAW FIRM
Address in Vietnamese:
321 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
321 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0314500620 – Ngày bắt đầu thành lập: 06/07/2017
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
6619 (Chính)
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, quản trị doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán, kiểm toán, kế toán).
7310
Quảng cáo
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động phiên dịch, dịch thuật.
8211
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: kinh doanh bất động sản
Business license No.:
0314500620 – Ngày bắt đầu thành lập: 06/07/2017
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top