Directory Category: Others

Others

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Department of Homeland Security
Name (abbreviated form):
DHS
Long Business Description:
Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) hay DHS là một Bộ thuộc Nội các thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được thành lập nhằm đáp trả Sự kiện 11 tháng 9 và với trách nhiệm chính là bảo vệ Hoa Kỳ và thuộc địa của nó (bao gồm cả nước được bảo hộ) khỏi và phản ứng trước khủng bố, tai nạn nhân tạo và thảm họa tự nhiên. Bộ An ninh Nội địa, mà không phải Bộ Nội vụ, tương đương với các Bộ Nội vụ của các nước khác. Trong năm tài chính 2011, Bộ An ninh Nội địa được cấp ngân sách là 98.8 tỷ Đô la Mỹ và đã chi tiêu 66.4 tỷ Đô la Mỹ.

Khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có trách nhiệm với hoạt động quân sự khắp nơi, Bộ An ninh Nội địa hoạt động trong phạm vi dân thường để bảo vệ nước Mỹ bên trong, tại và ở ngoài biên giới. Mục đích của nó là để chuẩn bị, ngăn cản hay phản ứng trước tình trạng khẩn cấp trong nước, đặc biệt là khủng bố. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2003, Bộ Di trú và Nhập tịch (Immigration and Naturalization Service) sáp nhập vào Bộ An ninh Nội địa và đảm nhận nhiệm vụ của nó. Khi làm thế, Bộ An ninh Nội địa đã chia thành hai Cơ quan mới và hoàn toàn tách biệt: Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (Immigration and Customs Enforcement) hay ICE và Sở Công dân và Di trú (Citizenship and Immigration Service) hay CIS. Đơn vị điều tra và thu thập tin tức tình báo của INS và Hải quan được trộn lại và tạo thành Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia (Homeland Security Investigations). Ngoài ra, chức năng biên giới của INS, bao gồm Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ (U.S Border Patrol), Cục Hải Quan Hoa Kỳ (US Customs Service), và Cục Thanh tra Sức khỏe Động Thực vật (Animal and Plant Health Inspection Service) được thống nhất thành một cơ quan dưới quyền Bộ An ninh Nội địa là: Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (US Customs and Border Protection).

Với hơn 200.000 nhân viên, Bộ An ninh Quốc gia là Bộ lớn thứ ba trong Nội các, sau Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Cựu chiến binh. Chính sách An ninh Nội địa được phối hợp tại Nhà Trắng bởi Hội đồng An ninh Nội địa. Các cơ quan khác với trách nhiệm về An ninh Nội địa đáng chú ý khác bao gồm Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human Services), Bộ Tư Pháp (Departments of Justice) và Bộ Năng lượng (Departments of Energy).

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2013, Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ xác nhận Jed Johnson là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa tiếp theo.

Theo Peter Andreas, một nhà lý luận biên giới, sự thành lập của Bộ An ninh Nội địa là sự tái tổ chức đáng chú ý nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, và là sự tái tổ chức thiết thực nhất giữa các Cơ quan Liên bang kể từ Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947, đạo luật này đã đặt một Bộ Quân sự riêng biệt dưới quyền một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duy nhất và tạo ra Hội đồng An ninh Quốc gia và Cục Tình báo Trung ương. Bộ An ninh Nội địa được cho là một cấu tạo hỗn hợp giữa nhiều chức năng Liên bang và trách nhiệm, hợp nhất 22 Bộ và Cơ quan vào một tổ chức duy nhất.
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Gia Lai Electricity Company
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Sao Mai Cement Joint Venture
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Communist Party of Vietnam
Long Business Description:
The Political Bureau (Politburo) of the Central Committee Communist Party of Vietnam (Vietnamese: Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam), formerly the Standing Committee of the Central Committee from 1930 to 1951, is the highest body of the Communist Party of Vietnam (CPV) between Central Committee meetings, which are held at least twice a year. According to Party rules, the Politburo directs the general orientation of the government and enacts policies which have been approved by either the National Party Congress or the Central Committee.

The members of the Politburo are elected (and given a ranking) by the Central Committee in the immediate aftermath of a National Party Congress. The current Politburo, the 12th, was elected by the Central Committee in the aftermath of the 12th National Congress and consists of 19 members. The first-ranked member is General Secretary of the Central Committee.
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Forest Ranger Department
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Ia Puch 3 Hydropower Plant
Address in English:
PQFJ+59 Chư Prông District, Gia Lai District, Vietnam
Long Business Description:
PQFJ+59 Chư Prông District, Gia Lai, Vietnam. Country, VietNam
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
The Consulate General of Vietnam in San Francisco
Address in Vietnamese:
1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
Address in English:
1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
Long Business Description:
Tổng Lãnh sự quán CHXH CN Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ được thành lập tháng 10/1997. Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco gồm 11 bang miền Tây và Trung Tây Hoa Kỳ: California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming và Alaska. Đây đều là các bang rộng lớn về địa lý và là các nền kinh tế phát triển từ mức trung bình đến mức hàng đầu của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chính của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco là thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là với các bang bờ Tây; giải quyết các thủ tục lãnh sự liên quan đến công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam và thực hiện công tác bảo hộ công dân trong phạm vi khu vực lãnh sự được giao. Tổng Lãnh sự quán hiện có 21 cán bộ, nhân viên lãnh sự, bao gồm các bộ phận: văn phòng, phòng chính trị-ngoại giao, lãnh sự, thương vụ, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư.

Liên hệ:

1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Số tổng đài: +1 415-922-1707; +1 415-922-0707; +1 415-922-1238.

Fax: +1 415-922-1757

About Vietnam Consulate General


The Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in San Francisco was founded in October 1997. The Consulate General’s consular area covers 11 states in the West Coast of the United States of America, including California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming and Alaska. The Consulate General’s mission is to strengthen the Comprehensive Partnership between Vietnam and the United States of America, and help supply consular services related to Vietnamese nationals, people of Vietnamese origin and provide consular protection service within the assigned consular area. The Consulate General has consuls working in the divisions of chancellery, political and diplomatic relationships, consular service, trade representative, office for science and technology cooperation, and planning and investment service.

Consular services:

Address: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Tel: (415) 922 1707; (415) 922 0707; (415) 922 1238.

Fax: +1 (415) 922 1757
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
B & T Wind Farm
Provinces/Nation:
Scroll to Top