Tổng Lãnh sự quán CHXH CN Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Tổng Lãnh sự quán CHXH CN Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ
Business Name in English:
The Consulate General of Vietnam in San Francisco
Address in Vietnamese:
1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
Address in English:
1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
Long Business Description:
Tổng Lãnh sự quán CHXH CN Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ được thành lập tháng 10/1997. Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco gồm 11 bang miền Tây và Trung Tây Hoa Kỳ: California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming và Alaska. Đây đều là các bang rộng lớn về địa lý và là các nền kinh tế phát triển từ mức trung bình đến mức hàng đầu của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chính của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco là thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là với các bang bờ Tây; giải quyết các thủ tục lãnh sự liên quan đến công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam và thực hiện công tác bảo hộ công dân trong phạm vi khu vực lãnh sự được giao. Tổng Lãnh sự quán hiện có 21 cán bộ, nhân viên lãnh sự, bao gồm các bộ phận: văn phòng, phòng chính trị-ngoại giao, lãnh sự, thương vụ, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư.

Liên hệ:

1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Số tổng đài: +1 415-922-1707; +1 415-922-0707; +1 415-922-1238.

Fax: +1 415-922-1757

About Vietnam Consulate General


The Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in San Francisco was founded in October 1997. The Consulate General’s consular area covers 11 states in the West Coast of the United States of America, including California, Washington, Hawaii, Oregon, Arizona, Utah, New Mexico, Colorado, Idaho, Wyoming and Alaska. The Consulate General’s mission is to strengthen the Comprehensive Partnership between Vietnam and the United States of America, and help supply consular services related to Vietnamese nationals, people of Vietnamese origin and provide consular protection service within the assigned consular area. The Consulate General has consuls working in the divisions of chancellery, political and diplomatic relationships, consular service, trade representative, office for science and technology cooperation, and planning and investment service.

Consular services:

Address: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Tel: (415) 922 1707; (415) 922 0707; (415) 922 1238.

Fax: +1 (415) 922 1757
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top