Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ
Business Name in English:
Department of Homeland Security
Name (abbreviated form):
DHS
Long Business Description:
Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) hay DHS là một Bộ thuộc Nội các thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được thành lập nhằm đáp trả Sự kiện 11 tháng 9 và với trách nhiệm chính là bảo vệ Hoa Kỳ và thuộc địa của nó (bao gồm cả nước được bảo hộ) khỏi và phản ứng trước khủng bố, tai nạn nhân tạo và thảm họa tự nhiên. Bộ An ninh Nội địa, mà không phải Bộ Nội vụ, tương đương với các Bộ Nội vụ của các nước khác. Trong năm tài chính 2011, Bộ An ninh Nội địa được cấp ngân sách là 98.8 tỷ Đô la Mỹ và đã chi tiêu 66.4 tỷ Đô la Mỹ.

Khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có trách nhiệm với hoạt động quân sự khắp nơi, Bộ An ninh Nội địa hoạt động trong phạm vi dân thường để bảo vệ nước Mỹ bên trong, tại và ở ngoài biên giới. Mục đích của nó là để chuẩn bị, ngăn cản hay phản ứng trước tình trạng khẩn cấp trong nước, đặc biệt là khủng bố. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2003, Bộ Di trú và Nhập tịch (Immigration and Naturalization Service) sáp nhập vào Bộ An ninh Nội địa và đảm nhận nhiệm vụ của nó. Khi làm thế, Bộ An ninh Nội địa đã chia thành hai Cơ quan mới và hoàn toàn tách biệt: Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (Immigration and Customs Enforcement) hay ICE và Sở Công dân và Di trú (Citizenship and Immigration Service) hay CIS. Đơn vị điều tra và thu thập tin tức tình báo của INS và Hải quan được trộn lại và tạo thành Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia (Homeland Security Investigations). Ngoài ra, chức năng biên giới của INS, bao gồm Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ (U.S Border Patrol), Cục Hải Quan Hoa Kỳ (US Customs Service), và Cục Thanh tra Sức khỏe Động Thực vật (Animal and Plant Health Inspection Service) được thống nhất thành một cơ quan dưới quyền Bộ An ninh Nội địa là: Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (US Customs and Border Protection).

Với hơn 200.000 nhân viên, Bộ An ninh Quốc gia là Bộ lớn thứ ba trong Nội các, sau Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Cựu chiến binh. Chính sách An ninh Nội địa được phối hợp tại Nhà Trắng bởi Hội đồng An ninh Nội địa. Các cơ quan khác với trách nhiệm về An ninh Nội địa đáng chú ý khác bao gồm Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human Services), Bộ Tư Pháp (Departments of Justice) và Bộ Năng lượng (Departments of Energy).

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2013, Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ xác nhận Jed Johnson là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa tiếp theo.

Theo Peter Andreas, một nhà lý luận biên giới, sự thành lập của Bộ An ninh Nội địa là sự tái tổ chức đáng chú ý nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, và là sự tái tổ chức thiết thực nhất giữa các Cơ quan Liên bang kể từ Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947, đạo luật này đã đặt một Bộ Quân sự riêng biệt dưới quyền một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duy nhất và tạo ra Hội đồng An ninh Quốc gia và Cục Tình báo Trung ương. Bộ An ninh Nội địa được cho là một cấu tạo hỗn hợp giữa nhiều chức năng Liên bang và trách nhiệm, hợp nhất 22 Bộ và Cơ quan vào một tổ chức duy nhất.
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top