Directory Category: Lâm Đồng

Lâm Đồng

Business Name in English:
DA NHIM – HAM THUAN – DA MI HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
Name (abbreviated form):
EVNHPC DHD
Address in Vietnamese:
Số 80A, Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Address in English:
80A, Tran Phu Street, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province, Vietnam
Tax identification code:
5800452036 Loại hình pháp lý:Công ty cổ – Ngày bắt đầu thành lập:18/05/2005
Long Business Description:
Kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện. Kinh doanh vật tư, thiết bị. Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp. Đầu tư xây dựng và lắp đặt công trình thủy điện, nhiệt điện, địa nhiệt điện, phong điện, năng lượng mặt trời, dầu khí, trạm điện và đường dây tải điện đến cấp điện áp 500 KV. Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, lập dự toán và tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, dầu khí. Sản xuất, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện và phụ kiện, cấu kiện thép bê tông và cung ứng vật tư thiết bị ngành điện. Chế biến, bảo quản, kinh doanh thủy sản. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện)
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
0312
Khai thác thuỷ sản nội địa
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0222
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0311
Khai thác thuỷ sản biển
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
0321
Nuôi trồng thuỷ sản biển
0221
Khai thác gỗ
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4931
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất điện
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: – Thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận, chỉnh định hiệu chỉnh: vật tư thiết bị điện, thiết bị môi trường, thiết bị và dụng cụ đo lường, thiết bị và dụng cụ an toàn; Thử nghiệm, kiểm định, tính toán trị số bảo vệ và cài đặt rơ-le; – Thử nghiệm, kiểm định thiết bị và hệ thống tín hiệu (không gia công cớ khi, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
Business license No.:
5800452036 Loại hình pháp lý:Công ty cổ – Ngày bắt đầu thành lập:18/05/2005
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
NAM LONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Name (abbreviated form):
NAMLONG CO. LTD
Address in Vietnamese:
Tổ dân phố 3A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Address in English:
Sub-quarter 3A, Da Teh Township, Da Teh District, Lam Dong Province, Vietnam
Tax identification code:
5800485345 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/03/2006
Long Business Description:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện).
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
2392
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
2511
Sản xuất các cấu kiện kim loại
2591
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
4100
Xây dựng nhà các loại
4210 (Chính)
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4220
Xây dựng công trình công ích
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4661
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4730
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Business license No.:
5800485345 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/03/2006
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Dalat Education College
Long Business Description:
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là một trường cao đẳng được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1976 theo quyết định số 1784/QĐ của Bộ Giáo dục, trụ sở đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Provinces/Nation:
Scroll to Top