Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Business Name in English:
Dalat Education College
Long Business Description:
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là một trường cao đẳng được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1976 theo quyết định số 1784/QĐ của Bộ Giáo dục, trụ sở đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top