CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM – HÀM THUẬN – ĐA MI – 5800452036

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM – HÀM THUẬN – ĐA MI – 5800452036
Business Name in English:
DA NHIM – HAM THUAN – DA MI HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
Name (abbreviated form):
EVNHPC DHD
Address in Vietnamese:
Số 80A, Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Address in English:
80A, Tran Phu Street, Loc Son Ward, Bao Loc City, Lam Dong Province, Vietnam
Tax identification code:
5800452036 Loại hình pháp lý:Công ty cổ – Ngày bắt đầu thành lập:18/05/2005
Long Business Description:
Kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện. Kinh doanh vật tư, thiết bị. Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp. Đầu tư xây dựng và lắp đặt công trình thủy điện, nhiệt điện, địa nhiệt điện, phong điện, năng lượng mặt trời, dầu khí, trạm điện và đường dây tải điện đến cấp điện áp 500 KV. Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, lập dự toán và tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, dầu khí. Sản xuất, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện và phụ kiện, cấu kiện thép bê tông và cung ứng vật tư thiết bị ngành điện. Chế biến, bảo quản, kinh doanh thủy sản. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện)
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
0312
Khai thác thuỷ sản nội địa
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0222
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0311
Khai thác thuỷ sản biển
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
0321
Nuôi trồng thuỷ sản biển
0221
Khai thác gỗ
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4931
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất điện
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: – Thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận, chỉnh định hiệu chỉnh: vật tư thiết bị điện, thiết bị môi trường, thiết bị và dụng cụ đo lường, thiết bị và dụng cụ an toàn; Thử nghiệm, kiểm định, tính toán trị số bảo vệ và cài đặt rơ-le; – Thử nghiệm, kiểm định thiết bị và hệ thống tín hiệu (không gia công cớ khi, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
Business license No.:
5800452036 Loại hình pháp lý:Công ty cổ – Ngày bắt đầu thành lập:18/05/2005
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top