Directory Category: Đà Nẵng

Đà Nẵng

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Power Transmission Company No. 2
Name (abbreviated form):
PTC2
Address in Vietnamese:
220 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Address in English:
220 Nguyen Van Linh Street, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Danang City, Vietnam
Tax identification code:
0102743068-006 – Incorpration date: 15/07/2008
Long Business Description:
6190
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ; Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin;
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện; Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình viễn thông và công nghệ thông tin; Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tự động hóa và điều khiển;
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng (Trừ các hoạt động khám chữa bệnh)
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực; Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải; Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện;
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện;
2733
Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết: Sản xuất thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh.
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng;
Business license No.:
0102743068-006 – Incorpration date: 15/07/2008
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
CENTRAL POWER CORPORATION
Name (abbreviated form):
EVN CPC
Address in Vietnamese:
78A Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Address in English:
78A Duy Tan Street, Hoa Thuan Dong Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam
Tax identification code:
0400101394 – Incorporation date:24/03/2010
Long Business Description:
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo trên website.
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển từ xa. Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động. Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
3512 (Chính)
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; Xuất nhập khẩu điện năng.
3511
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện năng; Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các công trình thủy điện vừa và nhỏ
4221
Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV và các công trình lưới điện 220kV có tính chất phân phối; các công trình thủy điện nhỏ và các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời và điện gió).
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp, các công trình thủy điện vừa và nhỏ, các công trình nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời và điện gió) và các công trình nguồn điện khác; Tư vấn khảo sát, thiết kế; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình viễn thông – công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát, cấu hình, kết nối mở rộng phần cứng và phần mềm của hệ thống SCADA-DMS, các hệ thống tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm điện năng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng; Tư vấn lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ đền bù tái định cư và các dự án nguồn điện và lưới điện (đường dây và trạm biến áp).
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; Kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển.
8533
Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện.
2790
Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị ngành điện, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Xuất nhập khẩu, Bán buôn vật tư, thiết bị ngành điện, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin; Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác.
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị các công trình đường dây và trạm biến áp, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin.
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động tự động hóa và điều kiển; Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS; Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA; Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác; Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin: Tư vấn về phần cứng, nghiên cứu thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, quản lý máy tính và tích hợp mạng cục bộ; Phát triển và tư vấn đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Sản xuất phần mềm, thiết kế trang web; Xây dựng, khai thác và lưu trữ cơ sở dữ liệu; Bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, máy văn phòng.
7710
Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe có động cơ.
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực.
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực khác; dịch vụ tư vấn về phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; Cung cấp thông tin về điện cho khách hàng.
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
Business license No.:
0400101394 – Incorporation date:24/03/2010
Provinces/Nation:
Scroll to Top