Directory Category: Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Sen Vang International Travel Company Limited
Address in Vietnamese:
Số 20 Trần Quý Cáp, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Address in English:
20 Tran Quy Cap, Thang Nam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam
Tax identification code:
3502360192 – Incoporation date: 12/04/2018
Long Business Description:
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
9329
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
9000
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
9311
Hoạt động của các cơ sở thể thao
9610
Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
9620
Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
6190
Hoạt động viễn thông khác
4931
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
7912
Điều hành tua du lịch
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
7710
Cho thuê xe có động cơ
5510 (Chính)
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Business license No.:
3502360192 – Incoporation date: 12/04/2018
Provinces/Nation:
Scroll to Top