CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW TÂN PHÚ TRUNG – 0316589014

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW TÂN PHÚ TRUNG – 0316589014
Business Name in English:
BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT TAN PHU TRUNG LIMITED LIABILITY COMPANY
Name (abbreviated form):
BWID TAN PHU TRUNG
Address in Vietnamese:
Lô D1 và TT1, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
Lot D1 and TT1, Tan Phu Trung Industrial Park, Tram Bom Hamlet, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi Town, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0316589014 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/11/2020
Long Business Description:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Xây dựng nhà kho để các bên thuê lại sử dụng nhà kho cho việc lưu trữ hàng hóa và/hoặc cung cấp dịch vụ kho bãi, dịch vụ logistics quy mô 146.387m2
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã CPC 742) 4.623m2
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Quản lý và tư vấn bất động sản
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ logistics bao gồm: Kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; giám định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải. (Các dịch vụ này được thực hiện thay mặt cho chủ hàng) (mã CPC 749) quy mô 3.082m2
Business license No.:
0316589014 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/11/2020
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top