Cảng vụ hàng hải Bình Thuận

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Cảng vụ hàng hải Bình Thuận
Business Name in English:
Maritime Administration of Binh Thuan
Name (abbreviated form):
MA Binh Thuan
Address in Vietnamese:
345 Võ Văn Kiệt, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Address in English:
345 Vo Van Kiet Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top