Directory Category: Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

Business Name in English:
Hung Vuong Construction Transport Limitted Company
Address in Vietnamese:
29 Lê Trung Đình, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Address in English:
29 Le Trung Dinh Street, Thuan Loc Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam
Tax identification code:
3300104044 (12/10/1994)
Long Business Description:
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(bằng cần cẩu)
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4933 (Chính)
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa theo hợp đồng
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng và theo tuyến cố định
5224
Bốc xếp hàng hóa
(bằng cần cẩu)
Business license No.:
3300104044 (12/10/1994)
Provinces/Nation:
Scroll to Top