TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG – 3700903309

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG – 3700903309
Business Name in English:
Binh Duong Resources & Environment Monitoring
Name (abbreviated form):
BREM
Address in Vietnamese:
26 Huỳnh Văn Nghệ – Phường Phú Lợi – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương
Address in English:
26 Huynh Van Nghe, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Tax identification code:
3700903309 – Incorporation date: 06/05/2008
Business license No.:
3700903309 – Incorporation date: 06/05/2008
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top