CỤC QUẢN LÝ DƯỢC – 0100107740 (Bộ Y Tế)

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC – 0100107740 (Bộ Y Tế)
Business Name in English:
Drug Administration Of Vietnam
Address in Vietnamese:
138 A Giảng Võ – – Quận Ba Đình – Hà Nội
Address in English:
138 A Giang Vo Street, Ba Dinh District, Hanoi City
Tax identification code:
0100107740
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top