CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO – 0310665300

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TNHH Y TẾ HÒA HẢO – 0310665300
Business Name in English:
HOA HAO MEDIC COMPANY LIMITED
Name (abbreviated form):
HOA HAO MEDIC CO.,LTD
Address in Vietnamese:
254 Hòa Hảo, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
254 Hoa Hao Street, Ward 4, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0310665300 – Ngày bắt đầu thành lập: 07/01/2008
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế.
8532
Giáo dục nghề nghiệp
chi tiết: Đào tạo nghề.
8610
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Bệnh viện đa khoa
8620
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
chi tiết: Phòng khám đa khoa.
Business license No.:
0310665300 – Ngày bắt đầu thành lập: 07/01/2008
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top