CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HOME – 0312558907

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HOME – 0312558907
Business Name in English:
VIET HOME REAL ESTATE SERVICE CONSTRUCTION INVESTMENT TRADING COMPANY LIMITED
Address in Vietnamese:
54 Đường Số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
54, Street No. 85, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0312558907 (22/11/2013)
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6820 (Chính)
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: Tư vấn bất động sản.Quản lý bất động sản.Môi giới bất động sản.
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính-kế toán)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Tư vấn xây dựng (Trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình)
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)
7710
Cho thuê xe có động cơ
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4229
Xây dựng công trình công ích khác
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
Business license No.:
0312558907 (22/11/2013)
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top