CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHONG KHOA – 0313976103

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHONG KHOA – 0313976103
Business Name in English:
NAM PHONG KHOA PRODUCTION TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Name (abbreviated form):
NAM PHONG KHOA PRO CO.,LTD
Address in Vietnamese:
38 Đường số 10 Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
38, Street No. 10, Nam Long Residential Area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0313976103 (23/08/2016)
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn sim, thẻ cào điện thoại, thẻ game
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
6190 (Chính)
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: điểm truy cập Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (trừ kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng và kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)
9329
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)
Business license No.:
0313976103 (23/08/2016)
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top