CÔNG TY TNHH KTL INTERNATIONAL VIET NAM – 0316125277

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TNHH KTL INTERNATIONAL VIET NAM – 0316125277
Business Name in English:
KTL INTERNATİONAL VİET NAM COMPANY LİMİTED
Name (abbreviated form):
KTL INTERNATİONAL VİET NAM CO., LTD
Address in Vietnamese:
Tầng 2, Số 177, đường Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
2nd Floor, 177 Hai Ba Trung Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0316125277 – Incorporation date: 30/01/2020
Long Business Description:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh phát sinh sau thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục theo quy định. Đối với ngành nghề ” Vận tải hàng hóa bằng đường bộ ” (CPC 7123): 100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam. Đối với ngành nghề “Lưu trữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)” (CPC 742, tổ chức kinh tế không kinh doanh bất động sản.
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) (CPC 7123)
5229 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Thực hiện các hoạt động kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; giám định hàng hóa; dịch vụ nhận và chấp nhận; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải; dịch vụ lấy mẫu và cân hàng hóa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không); dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, bao gồm cả giao nhận hàng hóa (CPC 748, 749)
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi) (CPC 742)
Business license No.:
0316125277 – Incorporation date: 30/01/2020
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top