CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC- 0100111105

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC- 0100111105
Business Name in English:
AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Name (abbreviated form):
AASC., LTD
Address in Vietnamese:
Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address in English:
1, Le Phung Hieu Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
Tax identification code:
0100111105 – Incorporation date:02/07/2007
Long Business Description:
6920 (Chính)
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác; Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
Business license No.:
0100111105 – Incorporation date:02/07/2007
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top