CÔNG TY TNHH AWOT LOGISTICS VIỆT NAM – 0312899167

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TNHH AWOT LOGISTICS VIỆT NAM – 0312899167
Business Name in English:
AWOT LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED
Address in Vietnamese:
Tầng 11, Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
11th Floor, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0312899167 (21/08/2014)
Long Business Description:
5012 (Chính)
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, bao gồm cả dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoach bốc dỡ hàng hóa
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Business license No.:
0312899167 (21/08/2014)
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top