CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEG – 0108070595

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEG – 0108070595
Business Name in English:
Vinteg Joint Stock Company
Name (abbreviated form):
VINTEG.,JSC
Address in Vietnamese:
Số 14, liền kề 12, Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Address in English:
14, Ajacient housing No. 12, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City
Tax identification code:
0108070595 – Incorporation date: 22/11/2017
Long Business Description:
Các loại hình dịch vụ của Vinteg trong lĩnh vực này là:

Tư vấn đầu tư
Lập hồ sơ quy hoạch hoặc bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời, điện rác…
Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập dự toán, tổng mức đầu tư;
Lập các báo cáo: đấu nối lưới điện, đấu nối SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ le, PCCC…
Tư vấn thẩm tra dự án.
Tư vấn quản lý dự án
Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Cung cấp giải pháp kỹ thuật toàn diện
Cung cấp vật tư, thiết bị (PV, inverter)
Thi công lắp đặt điện mặt trời
Vinteg có đủ năng lực thực hiện toàn bộ chu trình tư vấn, thiết kế, khảo sát, thi công, lắp đặt, giám sát các công trình điện và điện công nghiệp, cụ thể công việc:

– Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế-kỹ thuật;

– Thiết kế xây dựng công trình;

– Thẩm tra báo cáo qui hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng công trình;

– Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

– Tư vấn giám sát kỹ thuật xây lắp (TVGS);

– Các công việc tư vấn đầu tư xây dựng khác.
Song song với lĩnh vực tư vấn, thi công công trình, Vinteg còn cung cấp các thiết bị phục vụ điều khiển, giám sát hệ thống điện với các hãng thiết bị lớn như: Siemens, Yokogawa, Endress Hauser….
Business license No.:
0108070595 – Incorporation date: 22/11/2017
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top