CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ ĐẤT ĐÔ THỊ MỚI – 0302431108

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ ĐẤT ĐÔ THỊ MỚI – 0302431108
Business Name in English:
D.T.M REAL ESTATE CORP.
Name (abbreviated form):
D.T.M CORP.
Address in Vietnamese:
Văn phòng số 6.02, Tầng 6, Chung cư cao tầng kết hợp Thương mại – dịch vụ tại số 290 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address in English:
Room 6.02, 6th Floor, Trading – Service Complex Building, 290 An Duong Vuong Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tax identification code:
0302431108 – Incorporation date:15/10/2001
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
chi tiết: Kinh doanh nhà ở
6820 (Chính)
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
chi tiết: Môi giới nhà đất; Môi giới cho thuê nhà đất; Môi giới chuyển quyền sử dụng đất; quản lý bất động sản; Dịch vụ nhà đất; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: tư vấn và đầu tư trong và ngoài nước (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa
7310
Quảng cáo
chi tiết: dịch vụ quảng cáo thương mại
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
chi tiết: Dịch vụ thương mại
Business license No.:
0302431108 – Incorporation date:15/10/2001
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top