CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HẠNH PHÚC – 3901295749

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HẠNH PHÚC – 3901295749
Business Name in English:
HAPPYTEX JOINT STOCK COMPANY
Name (abbreviated form):
HAPPYTEX
Address in Vietnamese:
Đường số 7, KCNTrảng Bàng, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Address in English:
Street No. 7, Trang Bang Industrial Park, An Tinh Ward, Trang Bang Town, Tay Ninh Province, Vietnam
Tax identification code:
3901295749 – Ngày bắt đầu thành lập: 02/03/2020
Long Business Description:
1 – Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; – Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; – Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
1313 (Chính)
Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: Dệt vải (Trong quy trình sản xuất không có công đoạn nhuộm)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành dệt, nhuộm và may công nghiệp
4641
Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Mua bán vải sợi
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Business license No.:
3901295749 – Ngày bắt đầu thành lập: 02/03/2020
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top