TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ VĨNH LONG – 1500482096

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ VĨNH LONG – 1500482096
Business Name in English:
Vinh Long City Occupational Education Center
Address in Vietnamese:
Số 118C đường Trần Phú – Phường 4 – Thành phố Vĩnh Long – Vĩnh Long
Address in English:
118C Tran Phu, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top