TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH ĐỒNG THÁP

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH ĐỒNG THÁP
Business Name in English:
Dong Thap Employment Service Center
Address in Vietnamese:
Số 4, Nguyễn Thái Học, phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Address in English:
4 Nguyen Thai Hoc Street, Hoa Thuan Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Tax identification code:
1400307340
Long Business Description:
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Business license No.:
1400307340
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top