CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ CHIẾN THẮNG – 0312988339-002

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ CHIẾN THẮNG – 0312988339-002
Business Name in English:
Branch of Chien Thang Construction Company Limited
Address in Vietnamese:
Lô B101A, Đường B, KCN Thái Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
Address in English:
Lot B101A, Street B, Thai Hoa IP, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam
Tax identification code:
0312988339-002 – Ngày bắt đầu thành lập: 23/01/2019
Long Business Description:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị ngành xăng – dầu.
4730
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
7710
Cho thuê xe có động cơ
4940
Vận tải đường ống
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại (trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)
4661 (Chính)
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG))
Business license No.:
0312988339-002 – Ngày bắt đầu thành lập: 23/01/2019
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top