CÔNG TY TNHH GK LOGISTICS VIỆT NAM – 0107708691

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TNHH GK LOGISTICS VIỆT NAM – 0107708691
Business Name in English:
GK LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD
Name (abbreviated form):
GKLV CO.,LTD
Address in Vietnamese:
Tầng 14, TTTM và Dịch vụ Ngọc Khánh, 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address in English:
14F, Ngoc Khanh Plaza Building, 1 Pham Huy Thong, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam
Tax identification code:
0107708691 – Ngày bắt đầu thành lập:18/01/2017
Long Business Description:
5229 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: – Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748) – Dịch vụ thông quan
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (CPC 742)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và chỉ kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia).
Business license No.:
0107708691 – Ngày bắt đầu thành lập:18/01/2017
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top